Tepelné čerpadlo vzduch – voda, venkovní provedení (HPSU Monoblock)

Všechny prvky tepelného čerpadla jsou integrované do venkovní jednotky. V tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z okolního vzduchu a převedení této nízkopotenciální energie do topné vody za užití chladiva. Dochází k přeměně energie s velmi výhodným poměrem zhruba 3:1. Jinými slovy, dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh tepelné energie.

Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou).

Klady

 • možnost instalace zdroje v lokalitách, kde nelze využít jiné primární zdroje energie
 • snadná dostupnost primární energie téměř ve všech lokalitách
 • snadná montáž (technické řešení umožňuje přímé napojení rozvodů vytápění na jednotku TČ bez montáží rozvodů chlazení)
 • šetrnost k životnímu prostředí (v místě instalace nevznikají žádné emisní produkty)
 • není nutná akumulační nádrž
 • minimální požadavky na prostor (nejsou nutné vnitřní prostory pro jednotku tepelného čerpadla)
 • neřeší se odvod spalin oproti běžným zdrojům tepla

Zápory

 • závislost na dodávce elektrické energie
 • otopná soustava musí být dimenzována jako nízkoteplotní
 • výkon čerpadla ovlivněn klimatickými podmínkami
 • řešení hluku venkovní jednotky

Produkty pro toto řešení