Tepelné čerpadlo vzduch – voda + solární systém na ohřev teplé vody (HPSU Compact)

Jedná se o provedení s vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla. V systému HPSU compact je vnitřní jednotka integrována do vrstevného solárního zásobníku - a to při minimálních požadavcích na prostor: celá jednotka je umístěna na ploše jen 79 x 79 cm (0,62m²)! Tento kompaktní přístroj můžete umístit na kterémkoli vhodném místě v budově - není nutná žádná zvláštní technická místnost.

V tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z okolního vzduchu a převedení této nízkopotenciální energie do topné vody za užití chladiva. Dochází k přeměně energie s velmi výhodným poměrem zhruba 3:1. Jinými slovy, dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh tepelné energie.

Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). Sekundárním zdrojem energie je solární termický systém k ohřevu „teplé užitkové vody“, který v letním období pokryje potřebu energie na ohřev vody a v přechodném období slouží k předehřevu pitné vody, tímto dochází k značnému snížení provozních nákladů.

Konstrukce zásobníku zaručuje, že ohřátá voda zůstává v zásobníku jen po velmi krátkou dobu. Nedochází tak k usazování vápníku, nečistot nebo rzi a tím i ke znečišťování vody, která je hygienicky bezvadná a bez choroboplodných zárodků.

Klady

 • možnost instalace zdroje v lokalitách, kde nelze využít jiné primární zdroje energie
 • snížení provozních nákladů instalací solárního systému na ohřev pitné vody
 • snížení nákladů za celkový odběr elektrické energie v objektu vzhledem k výhodnější sazbě při instalaci tepelného čerpadla
 • systémové řešení pro celý systém vytápění a ohřevu TV
 • vnitřní jednotka TČ integrována do vrchní části bivalentního stratifikačního zásobníku (čerpadlo a zásobník v jedné kompaktní jednotce)
 • oběhové čerpadlo s plynule nastavitelnými otáčkami
 • možnost klimatizace
 • minimální požadavky na prostor
 • snadná dostupnost primární energie téměř ve všech lokalitách
 • vysoká efektivita montáže – jednoduchá instalace
 • šetrnost k životnímu prostředí (v místě instalace nevznikají žádné emisní produkty)
 • neřeší se odvod spalin oproti běžným zdrojům tepla

Zápory

 • pořizovací náklady
 • závislost na dodávce elektrické energie
 • otopná soustava musí být dimenzována jako nízkoteplotní
 • výkon čerpadla ovlivněn klimatickými podmínkami
 • řešení hluku venkovní jednotky

Produkty pro toto řešení