Tepelné čerpadlo vzduch – voda + interiérová kamna

Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). V období s velmi nízkými venkovními teplotami lze využít interiérová kamna ke snížení provozních nákladů na vytápění. Uvedená kombinace zdrojů je vhodná pro objekty s malými tepelnými ztrátami. Interiérová kamna slouží pouze jako lokální doplňkový zdroj vytápění.

Klady

  • možnost instalace zdroje v lokalitách, kde nelze využít jiné primární zdroje energie
  • snížení nákladů za celkový odběr elektrické energie v objektu vzhledem k výhodnější sazbě při instalaci tepelného čerpadla
  • snadná dostupnost primární energie téměř ve všech lokalitách
  • snadná montáž
  • nezávislost na dodávce elektrické energie při použití interiérových kamen

Zápory

  • vyšší pořizovací náklady
  • otopná soustava musí být dimenzována jako nízkoteplotní
  • výkon čerpadla ovlivněn klimatickými podmínkami
  • řešení hluku venkovní jednotky
  • řešení odvodu spalin z kamen (vyvložkovaný komín) 

Produkty pro toto řešení