Plynový kotel + plynový ohřívač JohnWood

Plynový kotel je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění. Kotel je možné instalovat téměř do jakéhokoliv teplovodního topného systému jak při rekonstrukcích zdrojů tepla, tak i v novostavbách.

Stacionární ohřívače vody JohnWood nalézají uplatnění zejména při přípravě teplé vody v rodinných domcích s vysokými nároky na komfort. Své místo však nacházejí i při menších komerčních aplikacích, jako je například instalace ve firmách, drobných provozovnách a podobně. Velmi dobré zkušenosti jsou také s instalací několika ohřívačů do série – tímto způsobem lze řešit přípravu teplé vody pro domy s desítkami bytových jednotek.

Klady

  • nedochází ke spouštění kotle mimo topnou sezonu (snížení počtu spouštěcích cyklů)
  • nezávislost při provozů obou zdrojů (při poruše kotle není ovlivněn ohřev teplé vody)
  • možné zkrácení rozvodů teplé vody při instalaci poblíž místa odběru
  • konstrukční uspořádání umožňuje snadný servis

Zápory

  • nutné řešit přívod vzduchu pro plynové spotřebiče
  • nutnost 2 komínových průduchů (kotel, ohřívač)

Produkty pro toto řešení