Plynový kotel kondenzační s dochlazováním přes zásobník teplé vody

Kondenzační kotle je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). Kondenzační kotel je možno využívat i ve stávajících objektech z důvodu větší účinnosti, oproti běžným kotlům, i v případě, že kondenzační kotel není provozován v kondenzačním režimu.

V případě instalace kotle v kombinaci se zásobníkem na předehřev teplé vody lze snížit teplotu vratné vody do kotle dochlazením topné vody v zásobníkovém ohřívači. Zapojením vratné vody do spodního výměníku v zásobníku teplé vody lze snížit teplotu vratné vody do kotle ochlazením ve studené vodě ve spodní části zásobníku. Tímto způsobem lze dosáhnout většího vychlazení vratné vody z otopné soustavy a častěji využít kondenzační režim kotle.

Klady

  • lepší využití kondenzačního kotle i v otopných soustavách, které nejsou provozovány nízkoteplotně
  • snížení spotřeby paliva (zemní plyn, propan) v porovnání s klasickým plynovým kotlem
  • široká lineární modulace kotle (výkon lze řídit v rozsahu 20 – 100% výkonu kotle)
  • šetrnost k životnímu prostředí (nižší množství spalin)
  • delší životnost kondenzačního kotle
  • není nutné vložkovat stávající komín nerezovou vložkou nebo zřizovat nové komínové těleso, lze použít podstatně levnější odkouření pro kondenzační kotle
  • bezpečnost (jedná se o uzavřený spotřebič, není nutné řešit větrání místnosti ve které se kotel nachází)
  • malé prostorové požadavky na umístění kotle

Zápory

  • zvýšení investičního nákladu pořízením zásobníku na předehřev teplé vody
  • vyšší pořizovací cena kondenzačního kotle oproti konvenčnímu kotli

Produkty pro toto řešení