Partneři

ENBRA

Firma ENBRA, a. s. od svého založení působí v různých oblastech hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným osvojováním dalších specializací a následným nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti vytvořila firma kvalitní zázemí pro realizaci i těch nejnáročnějších zakázek.

Aby dosáhla pokud možno nejvyšší kvality a spolehlivosti dodávaných systémů, věnuje ENBRA značnou pozornost pečlivému výběru svých obchodních partnerů a dodávaných produktů a zařízení. Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, k uceleným dodávkám systémů a služeb, které dnes společnost ENBRA nabízí. 

V oblasti vytápění a ohřevu teplé vody:

 • Poradenství a projekce
  Volbou správného zdroje tepla a vhodného systému vytápění pro Váš dům můžete ušetřit až 70% nákladů. Dle dlouhodobých zkušeností je většina problémů a nefunkčních topných systémů způsobena nesprávnou volbou zdroje vytápění (až 40%). Pomůžeme Vám s výběrem vhodného topného systému a zdroje tepla a na základě tohoto výběru vytvoříme projekt.
 • Dodávka a montáž
  Výběru dodávaných produktů věnujeme velkou pozornost a klademe důraz na kvalitu, spolehlivost a výborné technické vlastnosti. Ze zkušeností vyplývá, že velká část (až 40%) problémů topných systémů je způsobena nesprávným zapojením, proto jsme se zaměřili také na výběr a pravidelné školení svých montážních kapacit.
 • Servis
  Za dobu svého působení jsme vybudovali rozsáhlou autorizovanou servisní síť a poskytujeme záruční i pozáruční servis na všechny námi dodávané produkty.
 • Regulace systémů topení
 • Rekonstrukce rozvodů a topení 

WWW: enbra.cz

ESL

Firma E S L, a.s. má dlouholeté zkušenosti s montážemi systémů ústředního vytápění, chladících systémů budov, kotelen, výměníkových stanic, zdravotně technických instalací, rozvodů plynu a elektroinstalace. Nabízíme také předprojektovou přípravu i vypracování projektové dokumentace, včetně inženýrských činnosti.

V oblasti silnoproudé a světelné instalace provádíme montáže, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, projektování elektrických zařízení i výrobu rozvaděčů nízkého napětí.

Nabízíme vlastní výrobní kapacity – hlavní výroba se skládá z prefabrikovaných výměníkových stanic, zařízení pro výrobu čisté páry ve zdravotnictví v provedení z nerezových materiálů, nerezová zařízení pro čistírny odpadních vod, apod.

Rozsáhlé zkušenosti s návrhy a instalacemi systémů měření a regulace nám dovolují zajistit sofistikovaná řízení, monitoring a archivaci dat včetně přenosu informací na dispečerská pracoviště.

OBCHODNÍ SLUŽBY

 • Prodáváme specializovaný sortiment především ústředního vytápění, u něhož pro zákazníky zajišťujeme další odborné služby apod. (deskové výměníky Alfa Laval, plynoměry, regulátory tlaku plynu, pojišťovací ventily, nářadí a stroje Rothenberger, …)

SERVISNÍ SLUŽBY

 • Provádíme servis výrobků Alfa Laval, výměníkových stanic, plynových kotelen, chemické čištění výměníků, dodávku náhradních dílů, revize tlakových nádob, plynových zařízení, el. zařízení, komínů a spalinových cest

ŠKOLÍCÍ CENTRUM

 • V sídle společnosti jsou k pronájmu moderně vybavené školící prostory s možnosti školení až 25 osob i s využitím PC, včetně parkování v areálu společnosti. 

WWW: esl.cz

ENBRA