Krb na dřevo s teplovodním výměníkem + akumulace (sálavé plochy, samotížný systém)

Jedná se systém s o teplovodními tělesy a krbem s teplovodní vložkou. Krb s teplovodním výměníkem je zapojen do akumulační nádoby. Vyrovnávací akumulační nádrže slouží především k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Akumulační nádoba odstraňuje problémy s nízkou teplotou topné vody zejména v přechodném období. Dále přináší výhodu z hlediska komfortu vytápění a to snížením cyklů přikládání do kotle. Vhodným dimenzováním akumulační nádoby a krbu lze dosáhnout malého počtu přikládání paliva do kotle.  Výkon kotle je možné ovládat prostřednictvím prostorového termostatu a venkovního čidla teploty k dosažení snížení provozních nákladů. Samotížný systém cirkulace topné vody zajišťuje nezávislost na dodávkách elektrické energie.

Vytápění jednotlivých místností je řešeno otopnými tělesy s převažující sálavou složkou. Velkou výhodou panelů je bezesporu rovnoměrné sálání tepla do prostoru místnosti. Umístění panelů na stěny bylo vyhodnoceno jako ideální řešení. Dochází tak k optimálnímu ohřívání podlahy, stěn a stropu. Od nich se dále ohřívá veškerý vzduch v místnosti.

Klady

 • nezávislost na dodavatelích energie (samotížný systém)
 • sálavé topení představuje energeticky úsporné řešení
 • princip vytápění je obdobný jako u kachlových kamen
 • velkou výhodou je bezesporu rovnoměrné sálání tepla do prostoru místnosti
 • umístění panelů na stěnu je ideální (teplý vzduch zůstává v celém prostoru a nehromadí se u stropu jako u klasického vytápění)
 • úspora provozních nákladů na vytápění použitím akumulační nádoby
 • uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie
 • okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby
 • snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy
 • možnost využití zdroje i pro nízkoteplotní otopné soustavy
 • velký komfort vytápění (možnost řízení prostorovým termostatem)
 • regulace výkonu
 • dobrá účinnost - malá spotřeba paliva
 • ekologické spalování

Zápory

 • vyšší pořizovací náklady ovlivněny instalací akumulační nádoby
 • větší prostorové požadavky (akumulační nádoba)
 • vyšší nároky na systém měření a regulace
 • provozní náklady ovlivněny dostupností dřeva
 • nutnost zřízení komínového průduchu

Produkty pro toto řešení