Kotel na pelety + akumulace + solární systém

Provoz kotle na pelety je srovnatelný s vytápěním plynovými kotli. Solární termický systém slouží k předehřevu topné vody v akumulační nádobě. Dohřev topné vody v akumulační nádobě zajišťuje peletový kotel. Kotel je možné využít pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okruhu. Akumulace topné vody v tomto případě přináší m.j. výhodu použít jako zdroj peletový kotel i pro soustavy s nízkoteplotními otopnými systémy. Výkon kotle je možné ovládat prostřednictvím prostorového termostatu a venkovního čidla teploty k dosažení snížení provozních nákladů.

Klady

 • úspora provozních nákladů na vytápění získaná předehřevem topné vody solárním systémem
 • možnost využití zdroje i pro nízkoteplotní otopné soustavy
 • velký komfort vytápění (obdoba jako plynový kotel)
 • regulace výkonu
 • dobrá účinnost - malá spotřeba paliva
 • ekologické spalování
 • menší prostorové požadavky na skladovací prostory oproti dřevu

Zápory

 • vyšší pořizovací náklady ovlivněny instalací akumulační nádoby
 • vyšší nároky na systém měření a regulace
 • provozní náklady ovlivněny dostupností pelet
 • skladovací prostory na pelety (suchý sklad)
 • nutnost zřízení komínového průduchu

Produkty pro toto řešení