Kotel na dřevo + plynový kotel

Uvedená kombinace kotlů je vhodná pro běžné otopné soustavy s  teplotou topné vody (nad 65°C). Vyšší teplota topné vody vychází z charakteru kotle. Teplota vratné topné vody by měla být min. 65°C z důvody ochrany výměníku kotle proti nízkoteplotní korozi. Z těchto důvodů je vhodné kotle instalovat do teplovodních otopných soustav (desková, článková otopná tělesa, konvektory), které neobsahují nízkoteplotní sálavé plochy jako je podlahové vytápění.

Vzhledem k dobré regulovatelnosti plynového kotle je vytápění objektu v přechodném období zajištěno plynovým kotlem, aby nedocházelo k dehtování kotle na dřevo. Provoz kotle na dřevo v přechodném období přináší problémy s dehtováním vlivem nižší tepelné ztráty objektu vzhledem k jmenovitému výkonu kotle na dřevo. Při dehtování kotle dochází k zvýšenému množství škodlivých emisí a klesá účinnost kotle.

Klady

  • snížení provozních nákladů na vytápění
  • bivalentní zdroj tepla (nezávislost na dodavatelích energie, v případě přerušení dodávky plynu)
  • šetrnost k životnímu prostředí

Zápory

  • zajištění a příprava dřeva pro spalování
  • provozní náklady ovlivněny dostupností dřeva
  • skladovací prostory na dřevo
  • zvýšené pořizovací náklady instalací 2 zdrojů
  • nutnost 2 komínových průduchů pro odvod spalin

Produkty pro toto řešení