Kotel na dřevo + akumulace

Uvedené řešení je vhodné pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okruhu. Tyto faktory vedou k odstranění problémů s dehtováním kotle na dřevo. Provoz kotle na dřevo v přechodném období přináší problémy s dehtováním vlivem nižší tepelné ztráty objektu vzhledem k jmenovitému výkonu kotle. Při dehtování kotle dochází ke zvýšenému množství škodlivých emisí a klesá účinnost kotle.

Vyrovnávací akumulační nádrže slouží především k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Akumulační nádoba odstraňuje problémy s nízkou teplotou topné vody zejména v přechodném období. Dále přináší výhodu z hlediska komfortu vytápění a to snížením cyklů přikládání do kotle. Vhodným dimenzováním akumulační nádoby a kotle lze dosáhnout malého počtu přikládání paliva do kotle.

Klady

 • úspora provozních nákladů na vytápění použitím akumulační nádoby
 • uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie
 • okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby
 • snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může
 • v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy
 • možnost využití zdroje i pro nízkoteplotní otopné soustavy
 • velký komfort vytápění (možnost řízení prostorovým termostatem)
 • regulace výkonu
 • dobrá účinnost - malá spotřeba paliva
 • ekologické spalování

Zápory

 • vyšší pořizovací náklady ovlivněny instalací akumulační nádoby
 • větší prostorové požadavky (akumulační nádoba)
 • vyšší nároky na systém měření a regulace
 • provozní náklady ovlivněny dostupností dřeva
 • nutnost zřízení komínového průduchu

Produkty pro toto řešení