Kombinace

1. Plynový kotel kondenzační

Kondenzační kotle je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). Kondenzační kotel je možno využívat i ve stávajících objektech z důvodu větší účinnosti, oproti běžným kotlům, i v případě, že kondenzační kotel není provozován v kondenzačním režimu.

2. Plynový kotel kondenzační s dochlazováním přes zásobník teplé vody

Kondenzační kotle je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). Kondenzační kotel je možno využívat i ve stávajících objektech z důvodu větší účinnosti, oproti běžným kotlům, i v případě, že kondenzační kotel není provozován v kondenzačním režimu.

V případě instalace kotle v...

3. Plynový kotel konvenční

Plynový kotel je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Kotel je možné instalovat téměř do jakéhokoliv teplovodního topného systému jak při rekonstrukcích zdrojů tepla, tak i v novostavbách.

4. Kotel na dřevo + plynový kotel

Uvedená kombinace kotlů je vhodná pro běžné otopné soustavy s  teplotou topné vody (nad 65°C). Vyšší teplota topné vody vychází z charakteru kotle. Teplota vratné topné vody by měla být min. 65°C z důvody ochrany výměníku kotle proti nízkoteplotní korozi. Z těchto důvodů je vhodné kotle instalovat do teplovodních otopných soustav (desková, článková otopná tělesa, konvektory), které neobsahují n...

5. Peletový kotel

Provoz kotle na pelety je srovnatelný s vytápěním plynovými kotli. Teplota vratné topné vody by měla být min. 65°C z důvody ochrany výměníku kotle proti nízkoteplotní korozi. Z těchto důvodů je vhodné kotle instalovat do vysokoteplotních teplovodních otopných soustav (desková, článková otopná tělesa, konvektory). Výkon kotle je možné ovládat prostřednictvím prostorového termostatu a venkovního ...

6. Kotel na pelety + akumulace + solární systém

Provoz kotle na pelety je srovnatelný s vytápěním plynovými kotli. Solární termický systém slouží k předehřevu topné vody v akumulační nádobě. Dohřev topné vody v akumulační nádobě zajišťuje peletový kotel. Kotel je možné využít pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného syst...

7. Kotel na dřevo + akumulace

Uvedené řešení je vhodné pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okruhu. Tyto faktory vedou k odstranění problémů s dehtováním kotle na dřevo. Provoz kotle na dřevo v přechodném období přináší problémy s dehtování...

8. Kotel na dřevo + akumulace + solární systém

Solární termický systém slouží k předehřevu topné vody v akumulační nádobě. Dohřev topné vody v akumulační nádobě zajišťuje kotel na dřevo. Uvedené řešení je vhodné pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okr...

9. Elektrokotel

Kotel je možné instalovat téměř do jakéhokoliv teplovodního topného systému jak při rekonstrukcích zdrojů tepla, tak i v novostavbách. Vytápění elektrickým kotlem je vhodné pouze pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou a pro lokality, kde není možné využít jiný výhodnější zdroj energie na vytápění.

10. Kotel na dřevo + elektrokotel

Uvedená kombinace kotlů je vhodná pro běžné otopné soustavy s  teplotou topné vody (nad 65°C). Vyšší teplota topné vody vychází z charakteru kotle. Teplota vratné topné vody by měla být min. 65°C z důvody ochrany výměníku kotle na dřevo proti nízkoteplotní korozi. Z těchto důvodů je vhodné kotle instalovat do teplovodních otopných soustav (desková, článková otopná tělesa, konvektory), které neo...

11. Dělené tepelné čerpadlo vzduch – voda

Jedná se o technologii oddělené vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka obsahuje m.j. kondenzátor, kompresor a expanzní ventil a venkovní jednotka zahrnuje výparník s ventilátorem. Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou).

V tepelném čerpadle dochá...

12. Tepelné čerpadlo vzduch – voda, venkovní provedení (HPSU Monoblock)

Všechny prvky tepelného čerpadla jsou integrované do venkovní jednotky. V tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z okolního vzduchu a převedení této nízkopotenciální energie do topné vody za užití chladiva. Dochází k přeměně energie s velmi výhodným poměrem zhruba 3:1. Jinými slovy, dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh tepel...

13. Tepelné čerpadlo vzduch – voda + solární systém na ohřev teplé vody (HPSU Compact)

Jedná se o provedení s vnitřní a venkovní jednotkou tepelného čerpadla. V systému HPSU compact je vnitřní jednotka integrována do vrstevného solárního zásobníku - a to při minimálních požadavcích na prostor: celá jednotka je umístěna na ploše jen 79 x 79 cm (0,62m²)! Tento kompaktní přístroj můžete umístit na kterémkoli vhodném místě v budově - není nutná žádná zvláštní technická místnost.

V t...

14. Krb na dřevo s teplovodním výměníkem + akumulace

Uvedené řešení je vhodné pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okruhu. Tyto faktory vedou k odstranění problémů s dehtováním kotle na dřevo. Provoz kotle na dřevo v přechodném období přináší problémy s dehtování...

15. Krb na dřevo s teplovodním výměníkem + akumulace (sálavé plochy, samotížný systém)

Jedná se systém s o teplovodními tělesy a krbem s teplovodní vložkou. Krb s teplovodním výměníkem je zapojen do akumulační nádoby. Vyrovnávací akumulační nádrže slouží především k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií. Akumulační nádoba odstraňuje problémy s nízkou teplotou topné vody zejména v přechodném období. Dále přináší výhodu z hlediska komfortu vytápění a to snížením cyklů přiklád...

16. Krb na dřevo s teplovodním výměníkem + akumulace + solární systém

Solární termický systém slouží k předehřevu topné vody v akumulační nádobě. Dohřev topné vody v akumulační nádobě zajišťuje krb na dřevo. Uvedené řešení je vhodné pro běžné teplovodní soustavy a zároveň pro nízkoteplotní soustavy (podlahové vytápění) z důvodu využití akumulační nádoby. Parametry topné vody na straně otopného systému nejsou závislé na parametrech topné vody v kotlovém okruh...

17. Tepelné čerpadlo vzduch – voda + interiérová kamna

Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou). V období s velmi nízkými venkovními teplotami lze využít interiérová kamna ke snížení provozních nákladů na vytápění. Uvedená kombinace zdrojů je vhodná pro objekty s malými tepelnými ztrátami. Interiérová kamna s...

18. Plynový kotel + plynový ohřívač JohnWood

Plynový kotel je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění. Kotel je možné instalovat téměř do jakéhokoliv teplovodního topného systému jak při rekonstrukcích zdrojů tepla, tak i v novostavbách.

Stacionární ohřívače vody JohnWood nalézají uplatnění zejména při přípravě teplé vody v rodinných domcích s vysokými nároky na komfort. Své místo však nacházejí i při menších komerčních apli...

Product Manager: Ing. Pavel Burian
Telefon: +420 605 235 040
E-mail: burian@enbra.cz

Pošlete nám Váš dotaz spolu s výsledky kalkulace

* Povinná položka, nutno vyplnit.
Formulář odešle Váš dotaz včetně kalkulace.