Dělené tepelné čerpadlo vzduch – voda

Jedná se o technologii oddělené vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní jednotka obsahuje m.j. kondenzátor, kompresor a expanzní ventil a venkovní jednotka zahrnuje výparník s ventilátorem. Tepelné čerpadlo je vhodné instalovat v novostavbách a při rekonstrukcích v objektech s nízkoteplotním otopným systémem (podlahové vytápění, otopná tělesa s větší přestupnou plochou).

V tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z okolního vzduchu a převedení této nízkopotenciální energie do topné vody za užití chladiva. Dochází k přeměně energie s velmi výhodným poměrem zhruba 3:1. Jinými slovy, dodáme-li 1kWh pro přesun energie tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh tepelné energie.

Klady

 • snížení ceny elektrické energie pro vytápěný objekt (dvoutarifní sazba)
 • komfortní a bezobslužný provoz
 • možnost chlazení
 • možnost instalace zdroje v lokalitách, kde nelze využít jiné primární zdroje energie
 • snadná dostupnost primární energie téměř ve všech lokalitách
 • snadná montáž
 • šetrnost k životnímu prostředí (v místě instalace nevznikají žádné exhalace pevných částic a plynů s obsahem uhlíku)
 • neřeší se odvod spalin oproti běžným zdrojům tepla

Zápory

 • vyšší pořizovací náklady
 • závislost na dodávce elektrické energie
 • otopná soustava musí být dimenzována jako nízkoteplotní
 • výkon čerpadla ovlivněn klimatickými podmínkami
 • řešení hluku venkovní jednotky

Produkty pro toto řešení